Kontakt

Karatedó Steklý, z.s.
E-mail: kks@karatestekly.cz
Tel.: +420 603 523 770

IČO: 66102014
Banka: 924904309/0800 VS: Rodné číslo