Karate

Karate není hra bodů, váhových kategorií nebo okázalých předvádění. Jedná se o bojové umění a způsob života, který vede praktikujícího k tomu, aby byl klidný; ale pokud je konflikt nevyhnutelný, pravé karate přikazuje zneškodnit soupeře jediným úderem.

Taková akce vyžaduje sílu, rychlost, soustředění, ovládání. Ale tyto fyzické aspekty jsou jen součástí praxe; jsou jen prostředkem, nikoliv samotnou cestou.

Pravé karate je založeno na Bushido, kde tělo, mysl a duch -celý člověk- musí být rozvíjeny současně. Prostřednictvím kihon,  kumite a kata se učíme ovládat své pohyby. Důležitější je ale to, že se učíme vzdát také kontroly. Můžeme provádět techniky bez přemýšlení o nich a zůstáváme soustředěni, aniž bychom se museli soustředit na jednu věc. V podstatě lze říci, že tělo si pamatuje, jak se pohybovat a mysl si pamatuje, jak být v klidu.

Tato harmonická jednota mysli a těla je intenzivně silná. Dokonce i největší fyzická síla a dovednost nejsou nic oproti síle této jednoty.

Výsledkem pravého karate je přirozená, bez námahy uskutečněná akce a důvěra, pokora, otevřenost a mír, které jsou možné jen díky dokonalé jednotě mysli a těla. To je jádro učení zenu, základ Bushido a filozofie karate JKA.

Zdroj: http://jka.or.jp/en/karate/philosophy.html

JKA HQ Dojo Tokio