Kata

Kata je jedna ze tří hlavních částí Karate. Kata je často popisováno jako stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata začíná a končí úklonou, až na výjimky obsahuje dvě kiai (výkřik znamenající maximální nasazení) a začíná obrannou technikou.

V karate stylu Shotokan se cvičí celkem 26 kata.

KATA POČET TECHNIK 1.KIAI 2.KIAI
Heian Shodan 21 9 17
Heian Nidan 26 11 26
Heian Sandan 20 10 20
Heian Yondan 27 13 25
Heian Godan 23 12 19
Tekki Shodan 29 15 29
Tekki Nidan 24 16 24
Tekki Sandan 36 16 36
Bassai dai 42 19 42
Kanku dai 65 15 65
Jion 47 17 47
Empi 37 15 36
Hangetsu 41 11 40
Jitte 24 13 24
Gankaku 42 28 42
Ji´in 35 11 35
Sochin 41 30 41
Nijushiho 34 18 33
Gojushiho sho 65 57 64
Gojushiho dai 67 59 66
Bassai sho 27 17 22
Kanku sho 48 6 48
Wankan 24 24
Meikyo 33 32
Chinte 32 28 32
Unsu 48 36 48