Slovník

Úvod

Předesíláme, že výslovnost i překlad jsou vybrány s ohledem na karate, každý znak lze vyslovit mnoha dalšími způsoby a v různém kontextu může mít i jiný význam. … značí, že jde o vysvětlující znak k předcházející složenině
Znak Výslovnost Překlad
上げ受け a ge u ke vzestupný kryt
aši noha
武術 bu džutsu bojové umění
武芸 bu gei bojové umění
武士 bu ši bojovník
掴む cuka mu zachytit
掴み受け cuka mi u ke kryt zachycením
突き c ki bodnout, píchnout, rána, úder
月の心 cuki no kokoro mysl jako měsíc
čjú, naka, uči uprostřed, uvnitř
中段 čjú dan střední pásm
dan stupeň, schod
dó, miči cesta, morálka, učení
上段 džijo dan horní pásmo
džucu umění, prostředek
踏み切り fu mi ki ri kop seknutím
踏み込み fu mi ko mi kop šlápnutím
下段 ge dan spodní pásmo
下段梯い ge dan bara i kryt na spodní pásmo
gi oblek
初め hadži me začátek
弗う hara u odmést, zamést
平安 hei an název kata
… 平 hei mír, vyrovnaný, spravedlivý
… 安 an, jasu mírumilovný, uvolněný
引く hi ku zatáhnout, trhnout
引き手 hi ki te zatažená ruka
用意 jo i příprava
掛け ka ke pověsit (na hák)
構え kama e pozice, postavení těla
神座 kamiza oltář
… 神 kami bohové, duše, mysl
… 座 za místo k sezení
上座 kamiza čestné místo (pro hosty)
… 上 kami nahoře
空手道 kara te dó cesta ruky prázdnoty
…空 kara, sora, ku prázdný, obloha, vakuum
…手 te ruka
…道 dó, miči cesta, morálka, učení
監督 kantoku dozor, kouč
kata tvar, vzor, typ
蹴上げる ke a ge ru kopnout nahoru
蹴込み ke ko mi kopnout dovnitř
蹴る ke ru kopnout
騎馬 ki ba ježdění na koni
騎馬立ち ki ba da či postoj jezdce
基本 ki hon základ, báze, standard
Znak Výslovnost Překlad
着物 ki mono oblek
起立 kiri cu vstávání (ze sedu)
組手 kumi te zápas
… 組 kumi uchopit, zaháknout, zápas, spolupracovat, sjednotit se, jednat ve shodě
kyu třída, stupeň
間合い ma a i interval
巻き藁 makivara úderové prkno (tréninková pomůcka)
… 巻き ma ki obtočit, omotat
… 藁 vara sláma
水の心 mizu no kokoro mysl jako voda
黙祖 moku so meditace
… 黙 moku mlčení, nechání být
… 祖 so myšlení
元の位地 moto no ichi původní místo
撫所得 mu sho toku žádný zisk
neko kočka
猫足立ち neko aší dači postoj s nohama jako kočka
obi pás
沖縄 Okinawa provaz na širém moři
samurai samuraj
整列 sei recu utvořit řadu
先生 sen sei učitel
正座 sei za správně sedět
soto, gai vnější
外腕受け soto ude u ke kryt rukou z vnější strany
師範 ši han instruktor
下座 šimoza místo pro hostitele, mladší
… 下 šimo dole, podřadný
松溝館 šo to kan název stylu karate
… 松 šjo, macu borovice
… 溝 tó, nami vlna, moře, vlnit se
… 館 kan stavení, místo
立ち tači postoj
試し割 tamešiwari test přeseknutí
… 試し tame ši zkouška, test
… 割 vari rozštípnout, rozseknout
唐手術 to te džucu starší název karatedo
… 唐 to, kara Tchang, Čína
… 手 te ruka
… 術 džucu umění, prostředek
中受け uči u ke vnitřní kryt
ude, wan ruka
yakusoku dohoda, slib (dohodnutý zapas)
座禅 zazen meditace zen
前屈 zenkucu nakloněný vpřed