Trénink karate dětí

Děti se seznamují se základy karate. Výuku karate přizpůsobujeme jejich věku a postupně se naučí i složitejší techniky, zapamatují si japonské výrazy a naučí sestavy kata. Koncepce tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních dovedností pomocí celomotorických cvičení, atletických a gymnastických cvičení, rozvoji koordinace, flexibility. Do tréninku jsou také zařazeny míčové hry. Díky tomu je trénink vhodný nejen pro budoucí úspěchy v karate, ale i v jiných sportech.

Vzhledem ke specifice bojových umění (naučené znalosti se dají použít v bežném životě) dbáme zvýšenou pozornost výchovnému působení na děti. Disciplína, přísná etiketa, sebevědomí, ovládání vlastní agresivity, vyrovnanost, to vše se u nás děti naučí. První rok cvičení by měla většina začátečníků splnit zkoušky na první technický stupeň – bílý pás a u dětí z přípravky červenou šňůrku. Pokud dítě z nějakých důvodů u zkoušek neuspěje (nebo je nemocné) nic se neděje a trénink probíhá dál.