Etika Dojo

Karateka :
 • řídí se Dojokun
 • do dojo vstupuje vždy čistý, jak tělesně tak duševně
 • má čisté karate-gi, nerozevláté vlasy, je prost řetízků, náramků, prstenů, náušnic a ostatních pro karatedó nebezpečných věcí; má ostříhané a čisté nehty
 • má na sobě pouze čisté bílé karate-gi, děvčata nosí pod kabátek bílé tričko
 • nosí obi v odpovídající barvě jeho kyu / dan
 • zachovává úctu k dojo, učiteli, partnerům, ale i k soupeřovi
 • u vchodu se uklání „duchu“ dojo
 • trénuje karatedó pro sebeobranu a sebevzdělávání nikoli pro úspěch
 • bojuje vždy čestně a s duchem karatedó
 • řídí se pokyny učitele nebo dle pokynů nejvyššího přítomného žáka
 • dokonale se ovládá, nenechá se vyprovokovat k neuváženým činům
 • při tréninku nemluví
 • čest Karatedó Steklý je i jeho vlastní
 • musí být vždy věrný svému učiteli
 • řídí se Nijukun