Dotace

Ústecký kraj

Podpora od Ústeckého kraje. www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj podporuje Letní soustředění 2023 a Letní soustředění 2024.

MŠMT

V roce 2017 náš klub obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu č. VIII Organizace sportu ve sportovních klubech dotaci ve výši 300.000Kč.
Dotaci jsme využili na celoroční rozvoj Karatedó Steklý, z.s. v souvislosti s tím na zajištění kvalifikovaných lektorů.
Přínosem bylo nejen zdokonalení jednotlivých technik karate a všech pohybových dovedností a upevnění sportovního i bojového ducha, ale také zlepšení fyzické kondice a psychické odolnosti cílových skupin, což jsou děti a mládež již od 4let. Smysluplné trávení volného času pomáhá dětem a mládeži odolávat nástrahám, které ženou jejich vrstevníky do náruče drogových a jiných závislostí. V tomto smyslu lze projekt chápat i jako součást prevence proti těmto jevům.
Za dotaci na činnost touto cestou děkujeme.

Město Štětí

Město Děčín

Děkujeme za každoroční podporu našeho spolku.