Provedení poklony

Zarei – poklona v sedě

výtah a komentáře dle článku o správném provedení poklony v sedě Autor: Ogasawara Kiyotada (kjůbadžucu, lukostřelba a jezdectví) (Budó no hórei, časopis Budo, 2009/04)

Obecné zásady:

Záda jsou rovná. Jak se tělo předklání, ruce jdou přirozeně s nim (t.j. nikoliv napřed). Ruce poklesnou po stehnech a dále podél stran stehen. Nevzdálí se příliš od kolen. Nejhlubší poklona:Hruď jde až na stehna, nos jde nad trojúhelník tvořený spojenými palci a ukazováky. Prsty jsou drženy u sebe, dlaně lehce zakulacené. Lokty se nedotknou, přiblíží se ke stehnům. Existuji rozdíly v provedení poklon u žen a mužů.

Devět poklon:

autor rozlišuje devět poklon, hlavně podle hloubky: Mokurei, Šurei; Šikenrei, Sokórei, Seššurei, Takušurei, Sóšurei; Góšurei, Gaššórei Mokurei „poklona očima” a šurei „poklona krkem“ jsou nejmělčí poklony vyhrazené pro použití lidmi ve vedoucích pozicích. Jde o menší či větší přitakání a pokynutí hlavou. Běžně se jako pozdrav používá šikenrei. Obyčejné poklony jsou seššurei, takušurei, a sóšurei. Hluboká poklona je góšurei. Obřadní poklonou je gaššórei. Jiná pozice nohou než v seiza je při kiza (klečení) a sonkyo (obřadní podřep na špičkách). Šikenrei „poklona prsty“ náklon vpřed, lokty propnuté, konce prstů se dotknou podlahy vedle stehen; použití: pozdrav blízkým osobám nebo např. s frází “račte [vstoupit] první” Sokórei „poklona nehty“ hlubší varianta předchozí poklony Seššurei „poklona s ohnutýma rukama” dlaně jdou až na zem, vedle kolen ženy položí dlaně na zem prtsy vzad (viz obrázek) Takušurei „poklona s otevřenýma rukama” dlaně před koleny, směřují diagonálně k sobě použití: pozdrav kolegům, při čajovém obřadu Sóšurei „poklona se společnýma rukama“ ruce se skoro dotýkají použití: hluboká úklona kolegům, lze použít i vůči osobě v nadřazeném postavení Góšurei „poklona se spojenýma rukama“ hruď jde až na stehna, nos jde nad trojúhelník tvořený spojenými palci a ukazováky Gaššórei „poklona se spjatýma rukama“ ruce sepnuté před hrudí Nejhlubší poklona góšurei a gaššórei se používají před oltářem (ať už se jedná o šintoistickou svatyni, buddhistický chrám nebo čestné místo v dódžó).

Běžné chyby:

  • ohýbá se jen hlava; správně: poklona se provádí celým tělem (a srdcem)
  • kulatá záda
  • příliš rychlá poklona (hlavně zvedání); správně: poklona se provádí na 3 dechy (nádech, výdech, nádech; dle šihan Sugiura)
  • ruce jdou napřed, před tělem
  • špatná vzdálenost rukou od kolen neumožňuje aby záda byla rovná

Doporučení

šihan Ohama pro karate dódžó, kde se různé úrovně poklony nepraktikují: ze začátku rozlišit 3 (případně 4) úrovně poklony
  • A: k čestnému místu – velmi hluboká (hlava skoro na zem)
  • B: k učitelům – hluboká (hlava cca 10 cm nad zem)
  • C: k ostatním cvičícím – ne tak hluboká (hlava cca 20 cm nad zem)
  • (D) k velmi dobrým známým nižšího nebo stejného věku – náklon vpřed, lokty propnuté, konce prstu se dotknou podlahy vedle stehen Obecně je hloubka a doba trvání poklony dána vztahem obou aktérů (věk, společenská pozice), situací a místem.
Šikenrei, Seššurei, Takušurei, Sóšurei, Góšurei